Info Pitkäkorpi

Torstairastit Akaan Kylmäkoskella

Iltarastien yhteydessä Akaan mestaruuskisat; sarjat H/D10RR - H/D80

Aika:12.8.2021 alkaen klo 17.00, Maali sulkeutuu klo 20.00

Paikka: Urjalan Pelti Oy:n piha-alue, Helmitalontie 30, Akaa

Opastus: Helmitalontie 1, Kylmäkoski, Akaa

Maasto:

Aluetta halkoo muutama metsäautotie. Lisäksi alueella on eri tasoisia polkuja, joista kartalle on merkitty selkeästi havaittavissa olevat. Maastossa on kuitenkin peuranpolkuja, joista kartalle on merkitty vain selkeimmät. Osa suo-ojista on leveitä ja syviä. Kuivaan aikaan vain harvassa ojassa on runsaasti vettä, mutta ojan pohja ja reunat ovat paikoin mutaisia ja hyvinkin upottavia. Suo-ojien ylityksessä kannattaa olla tarkkana.

Maasto on normaalissa metsätalouskäytössä ja alueella onkin muutama tuoreehko harvennushakkuualue. Maaston kulkukelpoisuus ja peitteisyys vaihtelee alueittain paljonkin. Paikoin pohja on kivinen ja maassa on vanhojen harvennushakkuiden hakkuujätettä, mutta vastapainoksi tarjolla on myös hienoa nopeakulkuista kangasmaastoa sekä tarkkuutta vaativia mäkialueita.

Näille seuduille tyypilliseen tapaan maastossa on runsaasti kiviä. Kartalle ei ole merkitty kaikkia kiviä, jotka ovat korkeudeltaan alarajan (1 m) tuntumassa. Suuret kivet ovatkin sitten pienen kivitalon kokoisia. 

Radoilla käytetään samoja rastipisteitä kuin AM pitkän matkan kisassa. Radat on suunniteltu niin, että ne hyödyntävät alueen parhaita osia ja että ne mahdollistavat paikoin kovankin vauhdin pidon. Pahimmat harvennushakkuut on pyritty kiertämään, vaikka reitinvalinnoista riippuen niitä joillekin radoille saattaa osua. 

Karttojen mittakaava radoilla 9,0 km, 5,7km ja 4,2 km on 1:10000 ja käyrävälinä 5,0 m. Lyhyimmillä ratojen mittakaava on 1:7500. 

Radat:

RR siimarin pituus 2,0 km, 6 rastia

TR 1,6 km, 7 rastia,

1,7 km, 7 rastia, helppo

3,0 km, 7 rastia, normaali

4,2 km, 9 rastia, vaativa

5,7 km, 14 rastia, vaativa

9,0 km, 17 rastia, vaativa, kartan koko A3

Ei omatoimirasteja.

Ratamestari Vesa Ijäs 040 5482322