25.8.2022 Sallinkulma

Opastus Suorakadun ja tien 303 risteyksestä; pysäköinti Sallinkulmantiellä E63:n (Turuntie)
ylittävällä sillalla, jonka läheisyydessä kartanmyynti.

Kartta on tänä vuonna ajantasaistettu Sallinkulma 2022. Karttapohjaa käytetään mittakaavassa 1:10
000 (A-rata) ja 1:7500 (B- ja C-radat). Käyräväli 5m.

Maasto on pohjaltaan vaihtelevaa hämäläistä metsämaastoa, jota metsäautotiet ja kuntoilureitit jakavat pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Metsä on puustoltaan vaihtelevaa talousmetsää, jossa on tehty useita avo- ja harvennushakkuita. Radat on yritetty tehdä niin, että vaikeakulkuisia alueita ei
tarvitse halkoa tai niiden ohittamiseksi löytyy vaihtoehtoisia reittejä. Alueella on runsaasti peuranpolkuja, jotka eivät näy kartassa ja joita pystyy hyödyntämään metsäosuuksilla. Lisäksi
kaikki karttaan merkityt metsäkoneen urat eivät ole loppukesän heinikoissa selkeitä.

A-rata, 6,4 km, 17 rastia. 1:10 000. Vaativa. Hyödyntää kartan eri alueita kattavasti ja rastivälit ovat osin pidempiä suunnistusta vaativia metsäosuuksia sekä se sisältää myös joitakin polku- ja
kuntoilureitin osuuksia ohittamaan pahemmat hakkuut. Mukaan on otettu myös joitakin lyhyempiä rastivälejä ja tarkasti otettavia pisteitä.
B-rata, 4,2 km, 11 rastia, 1:7500. Vaativahko. Radalla on joitakin suunnistusta vaativia metsäosuuksia kuitenkin niin, että halutessa voi tukeutua polkuihin, aukeisiin tai muihin selkeisiin
maaston kohtiin. Rata välttää vaikeakulkuiset maastot tai antaa mahdollisuuden kiertää ne polkuja tai kuntoilureittiä pitkin.
C-rata, 1,9 km. 8 rastia, 1:7500. Helppo. Rata on sijoitettu kartan helppokulkuisempiin osiin ja radalla pystyy tukeutumaan polkuihin, kuntoilureittiin tai selkeisiin maaston kohtiin. Rata sisältää myös joitakin metsäisiä rastivälejä, joilla pystyy myös halutessaan valitsemaan metsäosuuden rastilta toiselle.

Rtm Raimo Antila, 040 8209440