28.7.2022 Päivättömänkallio

Tulokset ja väliajat

Torstairastit Akaan Kylmäkoskella

Aika: 28.7.2022 alkaen klo 17.00, Maali sulkeutuu klo 20.00

Karttojen myynti: Hakojantie 328, Kylmäkoski, Akaa

Opastus: Kirkkotie 2, Kylmäkoski, Akaa

Maasto:

Maasto on viime vuoden AM-kisojen suunnistuksellisesti hienoimmalla alueella. Aluetta halkoo muutama metsäautotie. Alueella on vain vähän polkuja, joten kompassi ja kartan lukeminen on varsin tarpeellista.

Maasto on normaalissa metsätalouskäytössä, tosin alueella on tehty vain vähän metsätöitä. Maaston kulkukelpoisuus on pääasiassa hyvä. Tarjolla on hienoa nopeakulkuista maastoa sekä tarkkuutta vaativa mäkialue.

Näille seuduille tyypilliseen tapaan maastossa on runsaasti kiviä. Siksi kartalle ei ole merkitty aivan kaikkia kiviä, vaan vain selkeästi erottuvat. Suuret kivet ovat jopa pienen kivitalon kokoisia. 

Radat:

Radat on suunniteltu niin, että ne hyödyntävät alueen parhaita osia, joka mahdollistaa paikoin kovankin vauhdin pidon, tosin rastinotto kannattaa tehdä huolella. Harvennushakkuualueet on pyritty kiertämään. 

Karttojen mittakaava kaikilla radoilla on 1:7500 ja käyrävälinä 5,0 m. 

1,8 km, 7 rastia, helppo

3,3 km, 8 rastia, normaali

4,3 km, 12 rastia, vaativa

5,7 km, 16 rastia, vaativa

Pysäköinti:

Pysäköinti Hakojantien varteen.


TERVETULOA

Ratamestari Vesa Ijäs 040 5482322