27.7.2023 Päivättömänkallio


Aika: 27.7.2023 alkaen klo 17.00, Maali sulkeutuu klo 20.00

Paikka: Hakojantie 382, Kylmäkoski, Akaa
Opastus: Kirkkotie 1, Kylmäkoski, Akaa
Maasto:
Maasto on suunnistuksellisesti hienoimalla erämaa-alueella. Aluetta halkoo muutama metsäautotie. 

Maasto on normaalissa metsätalouskäytössä ja alueella on muutamia hakkuu- ja harvennusalueita. Maaston kulkukelpoisuus vaihtelee alueittain paljonkin. Tarjolla on pääasiassa hienoa nopeakulkuista maastoa sekä tarkkuutta vaativia mäkialueita. Pisimmällä radalla pääsee myös ihailemaan 200m pitkää jyrkännettä.

Näille seuduille tyypilliseen tapaan maastossa on runsaasti kiviä. Joten kartalla ei ole kaikkia kiviä, vaan vain selkeästi erottuvat.

Radat:
Radat on suunniteltu niin, että ne hyödyntävät alueen parhaita osia ja että ne mahdollistavat paikoin kovankin vauhdin pidon, tosin rastinotto kannattaa tehdä huolella. Harvennushakkuut on pyritty kiertämään. 

Karttojen mittakaava kaikilla radoilla on 1:7500 ja käyrävälinä 5,0 m. 

  • 1,8 km, 6 rastia, helppo
  • 3,1 km, 9 rastia, normaali
  • 4,2 km, 13 rastia, vaativa
  • 5,7 km, 16 rastia, vaativa

Pysäköinti:
Pysäköinti Hakojantien varteen.

Ratamestari Vesa Ijäs 040 5482322 

TERVETULOA