Ratamestarin lausunto

Tämän vuoden Hämeen am-pitkä kilpaillaan Akaan Kylmäkoskella, Pitkäkorven maastossa. Nykysuunnistajille maasto on pääosin uusi, koska alueella on viimeksi kilpailtu kymmeniä vuosia sitten. 

Maasto on normaalissa metsätalouskäytössä ja alueella onkin muutama tuoreehko harvennushakkuualue, jotka näkyvät myös kesän aikana päivitetyssä kartassa. Maaston kulkukelpoisuus ja peitteisyys vaihtelee alueittain paljonkin. Paikoin pohja on kivinen ja maassa on vanhojen harvennushakkuiden hakkuujätettä, mutta vastapainoksi tarjolla on myös hienoa nopeakulkuista kangasmaastoa sekä tarkkuutta vaativia mäkialueita. Pohjois-eteläsuunnassa alueen halkaisevan sähkölinjan eteläosassa pystyvihreä merkintä erottuu tulostetuissa kartoissa sähkölinjan kohdalla aavistuksen huonosti.

Näille seuduille tyypilliseen tapaan maastossa on runsaasti kiviä. Kartalle ei ole merkitty kaikkia kiviä, jotka ovat korkeudeltaan  alarajan (1m) tuntumassa. Suuret kivet ovatkin sitten pienen kivitalon kokoisia. Kartan luettavuuden parantamiseksi kartoittaja Vesa Ijäs päätyi vaihtoehtoiseen, mutta  Suomessa poikkeukselliseen, ratkaisuun kuvata selkeät kuviorajat vihreällä katkoviivalla (416.001).

Aluetta halkoo muutama metsäautotie. Autoliikennettä alueen teillä on vähän, mutta suunnistajien on silti syytä noudattaa varovaisuutta teitä ylittäessään tai käyttäessään teitä reitinvalintana. Lisäksi alueella on eri tasoisia polkuja, joista kartalle on merkitty selkeästi havaittavissa olevat. Maastossa on myös peuranpolkuja, joista kartalle on merkitty vain selkeimmät.

Osa suo-ojista on leveitä ja syviä. Kuivan kesän ansiosta vain harvassa ojassa on runsaasti vettä, mutta ojan pohja ja reunat ovat paikoin mutaisia ja hyvinkin upottavia. Suo-ojien ylityksessä kannattaa olla tarkkana. Viime päivien sateet ovat lisänneet vesimäärää jonkin verran. Suot ovat kuitenkin toistaiseksi melko kuivia. Lähdöstä 2 lähtevien sarjojen radoille ei isompia ojien ylityksiä osu.

Radat on suunniteltu niin, että ne hyödyntävät alueen parhaita osia ja että ne mahdollistavat paikoin kovankin vauhdin pidon. Pahimmat harvennushakkuut on pyritty kiertämään, vaikka reitinvalinnoista riippuen niitä joillekin radoille saattaa osua. 

Maastossa on paljon rasteja, paikoin hyvinkin lähellä toisiaan, joten muistakaa tarkistaa koodit leimatessanne. Kunnioittakaa myös kartalle merkittyjä kiellettyjä alueita.

Toivotan kaikille osallistujille hyvää am-kilpailua.

- Teppo Salmia -