Ratamestarin lausunto

Maasto
Kilpailumaastossa on runsaasti hyväpohjaisia ulkoreittejä ja aluetta halkoo yksi metsäautotie.
Polkuja on maastossa paikoin runsaasti ja ne ovat tasoltaan hyvin vaihtelevia sekä leveydeltään että
ajettavuudeltaan. Korkeuserot ovat maastossa maltilliset n. 25m.

Sprintti
Sprinttiradoilla on runsaasti rasteja, joten kilpailu on nopeatempoinen ja tarjoaa useita eri
reitinvalintoja. Kun rasteja on paljon ja niitä on lähekkäin, niin rastikoodi kannattaa tarkistaa
huolella.

Keskimatka
Keskimatkan pidemmillä radoilla alku on teknisempää ajettavaa ja myöhemmin on mahdollista
saada jopa asfalttia renkaiden alle reitinvalinnoista riippuen.

Muuta huomiotavaa
Pikkupoluilta tultaessa leveille ulkoilureiteille on noudatettava erityistä varovaisuutta suurten
nopeuserojen vuoksi.
Jyrkissä alamäissä kannattaa varoa sadevesien aiheuttamia syviä uria.
Asuinalueella ajettaessa on varottava leikkiviä lapsia.

Hyvää kisaonnea !!
Terveisin ratamestarit