Reilua Peliä Rasteilla

Reilua peliä rasteilla on Suomen Suunnistusliiton eettinen ohjelma, joka näkyy Tarpian Suunnan toiminnassa mm. seuraavasti:

Jokainen voi suunnistaa omalla tasollaan

Jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella on mahdollisuus suunnistaa kilpailuissa ja kuntorasteilla omalla tasollaan. Suunnistus on kannustavaa, kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa, jossa korostuvat tasavertaisuus ja leikinomaisuus.

Suunnistaja huomioi kanssaharrastajat ja ympäristön

Suunnistaja ja huoltajat ovat esimerkkinä muille ja toimivat reilun pelin periaatteita noudattaen. Suunnistaja esimerkiksi väistää kielletyt alueet, auttaa loukkaantunutta maastossa ja noudattaa muita yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. Reiluun peliin kuuluu myös toisten harrastajien ja kanssakilpailijoiden arvostaminen ja kunnioittaminen.

Suunnistus edistää terveyttä ja hyvinvointia

Suunnistus edistää fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Doping ei kuulu suunnistukseen, eikä suunnistukseen liitetä tupakkatuotteita, alkoholia tai huumausaineita.

TarpSun tytöt Leimaus-leirillä