Ratamestarin lausunto

Hämeen AM-yön kilpailualue on suosittua ulkoilualuetta. Alueella on runsas latu-urien ja eritasoisten polkujen verkosto, joista kartalle on merkitty yösuunnistajan selkeästi havaittavissa olevat polut. Joillekin alueen poluille ulkoilijat ovat asentaneet heijastimia helpottamaan hämärässä ja pimeässä liikkumista. Rastien havaitsemiseen tällä ei kuitenkaan pitäisi olla vaikutusta.

Maasto on normaalissa metsätalouskäytössä mistä johtuen kilpailualueella on eri-ikäisiä harvennushakkuita, sekä jokunen laajempi avohakkuualue. Osa näistä ja taimikot on maanomistajien toivomuksesta merkitty kielletyiksi alueiksi, jotka kilpailijoiden on lajisääntöjenkin mukaan kierrettävä. Yksi kielletty alue on nauhoitettu oletetuista tulosuunnista, jotta vältetään tahattomat vauriot nuorelle istutustaimikolle.

LISÄYS 15.9. Tänään maastossa liikkuessani totesin, että kilpailualueella sijaitseva ylipääsemättömäksi suoksi merkitty avosuo on nyt viime aikojen sateiden seurauksena todellakin ylipääsemätön.

Maaston kulkukelpoisuus ja peitteisyys vaihtelee alueittain paljonkin. Kuivan kesän seurauksena osa lehtipuista on alkanut pudottaa lehtiään, mutta näkyvyyteen tällä ei vielä ole vaikutusta. Monin paikoin pohja on kivinen – myös käytössä kuluneilla poluilla. Vastapainoksi varsinkin ratojen loppuosalla on nopeakulkuista kangasmaastoa. Pidemmät radat käyvät Hakkarin – Siisjärven -alueen vaativimmilla kallioalueilla. 

Alueella on näille seuduille tyypilliseen tapaan erittäin runsaasti kiviä, niin myös kartalla. Tästä syystä kartan luettavuuden parantamiseksi on päädytty vaihtoehtoiseen, mutta Suomessa poikkeukselliseen, ratkaisuun kuvata selkeät kuviorajat vihreällä katkoviivalla (416.001).

Radat olen pyrkinyt suunnittelemaan niin, että ne hyödyntävät alueen parhaita osia ja että ne mahdollistavat paikoin kovankin vauhdin pidon. Pahimmat harvennushakkuut olen pyrkinyt kiertämään. Pystyvihreää kannattaa kuitenkin varsinkin vanhempien kilpailijoiden kunnioittaa siellä missä sitä reitille mahdollisesti osuu. Runsas polkuverkosto on tarjonnut haasteen, mutta myös mahdollisuuksia monipuolisten reitinvalintavälien toteuttamiseen. Jokaisen omaan harkintaan jätän sen miettimisen milloin polkukierto kannattaa. Rasteja on paljon ja varsinkin pidemmät radat risteävät useampaan kertaan, joten kartanluvun kanssa on syytä olla tarkkana hylkäysten välttämiseksi. 

Radat tarjoavat rytmitystä pidempien reitinvalintavälien ja tarkan keskimatkatyyppisen suunnistuksen vuorotellessa. Uskon, etteivät edes pääsarjojen kovimmat tykit tule pääsemään aivan helpolla, ja keskittymisen on kaikissa sarjoissa säilyttävä kilpailun loppuun saakka.

Itselleni yösuunnistus tarjoaa hienoimpia suunnistuselämyksiä. Erityisesti syksyn pimeissä illoissa, kun maastossa on suurviesteihin verrattuna vähän kilpailijoita ja onnistuminen on omien taitojen varassa. Toivon, että olen onnistunut laatimaan radat joilla te voitte tavoittaa jotain samaa, kuin itse koen lamppu päässä pimeässä metsässä.

Teppo Salmia
Ratamestari