Kevätkokous

14.3.2022

Tarpian Suunnan kevätkokous järjestetään ke 6.4.2022 klo 18 Innilän urheilumajalla Lempäälässä, os. Sotavallantie 119. Käsittelyssä sääntömääräiset asiat. Tarvittaessa voi pyytää etäosallistumiseen linkin lähettämällä sähköpostia tarpian.suunta@gmail.com

Tervetuloa!

ASIALISTA:

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja
b) sihteeri 
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 
d) ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien antama lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8. Päätetään kokous