Tarpian Suunta + Rasti-Nokia = Nuorisosopimus 2022

21.4.2022

SSL:n nuorisosopimus uudistui vuodelle 2022. Uutta on myös se, että Tarpian Suunta teki ensimmäistä kertaa nuorisopimuksen. Kumppaniksi valikoitui Rasti-Nokia.

Suunnistuksen lajisäännön 1.249 mukaisesti saman alueen seurojen on mahdollista muodostaa yhdistelmäjoukkueita yleisiin kilpailuihin viestikilpailuissa tekemällä keskinäisen nuorisosopimuksen. Nuorisosopimus koskee vain 20-vuotiaita ja nuorempia yleisten kilpailujen viestisarjoissa, joissa kaikki osuudet on tarkoitettu 20-vuotiaille tai nuoremmille.

Nuorisosopimus on kahden tai useamman saman alueen seuran  välinen sopimus koskien 20-vuotiaita ja nuorempia. Nuorisosopimus tehdään lajeittain ja se on voimassa kerrallaan yhden kilpailukauden. Tarpian Suunnan ja Rasti-Nokian välinen sopimus koskee kesäsuunnistusta (ns. tossusuunnistus).

Sopimuksen tehneet seurat voivat sopimuskautena yleisten kilpailujen viesteissä edustaa tätä sopimuksessa määrittelemäänsä seuraa tai samaa seuraa kuin henkilökohtaisissa kilpailuissa, mikäli kaikki viestijoukkueen jäsenet ovat kyseisestä seurasta. 


Seurojen yhdessä sopimat tarkennukset nuorisosopimukseen:

Jos samaan viestikilpailuun ilmoitetaan samaan sarjaan useampi kuin yksi joukkue, joukkueet muodostetaan pääsääntöisesti seuraavalla periaatteella: 1-joukkueella tavoitellaan parasta kilpailullista menestystä ja muut joukkueet muodostetaan viestikohtaista harkintaa käyttäen. 

Urheilijoiden valinnoissa viestijoukkueisiin toteutetaan niin sanottua jatkuvan näytön periaatetta. Tasaväkisessä tilanteessa urheilijan valintaan vaikuttaa Online Ranki -sijoitus.

Näyttöjä arvioitaessa huomioidaan näytön antamisen ajankohta (tuoreemmalla näytöllä isompi painoarvo) sekä laji (metsä/sprintti). Vain positiiviset (urheilijan perustason ylittävät) näytöt otetaan huomioon. 

  • Pyritään mahdollisimman hyvin aina löytämään kaikille halukkaille lähtijöille osuus juostavaksi.
  • Kumpikin seura maksaa aina oman osuutensa viestin ilmoittautumismaksuista sekä syntyneistä matka- ja majoituskuluista omien käytäntöjensä mukaisesti.
  • Nuorisosopimuksen alaisissa viesteissä kukin juoksija käyttää aina oman seuransa edustusasua.
  • Seurat pyrkivät Nuorisosopimuksen puitteissa lisäämään seurojen osallistumisia viesteihin sekä kannustavat urheilijoitaan parhaan kykynsä mukaan osallistumaan yhteisiin viesteihin.
  • Myös seurakohtaisten viestijoukkueiden muodostaminen on edelleen mahdollista.
  • Seurat pyrkivät sopimuskaudella edistämään seurojen välistä yhteistyötä.